Gamla bilder från bygden 

Eskil Ströms historia

Jordebok över Gudhems socken af Gudhems härad ( intresant info om socknens gårdar) 

Se filmen Hornborgasjön
Trandans  (Grus grus).

Föreningen har plats för fler medlemmar, medlemsavgiten 100 kr insättes på
Plusgiro 371196-7 
Bankgiro 852-6782

 

 Verksamhetsplan för 2017

Axet nr 1-2017 innehåller verksamhetsberättelsen mm 

 

Härmed inbjuder Gudhemsbygdens Hembygdsförening till

 

Grötfest

 

onsdagen den 1 mars 2017 kl. 19:00 i Gudhems församlingshem

 

* Årsmötesförhandlingar

 

* Gröt och smörgås

 

* Underhållning av Evert Johansson, Åsarp 

 

* Kaffe och kaka

 

* Lotterier

 

 

Alla hjärtligt välkomna även icke medlemmar!

 

OBS! Traditionsenligt bjuder föreningen på gröt och annan förtäring

 

För grötens skull behöver vi Din anmälan senast den 26 februari

per tfn 0515- 720060 (Britta Willbo) eller 0515-720056(Elsa Karlsson) 

 

 

 

 

Traktorrace i Östra Tunhem.    Se filmer  ( 2014)     (2013)    (2012)

Jättenedagen    (Bilder från 2015) 

Firadet av årets falbygdssocken, och starten på mikelsmess

(en film från Ö-Tunhem 2013)


Redaktionskommitté för Axet
 

                    


Vi tar gärna emot era artiklar

Lars-Erik Kullenwall sammankallande   Vår adress är:
Margaretha Fridh   GBHF, Box 4185,
Ingemar Fägerlind    
Lennart Moberg   521 04 GUDHEM
Gun-Britt Salomonsson        E-post
Rune Wennerholm        larserik.kullenwall@gmail.com
Gudrun Wäpling        

 

 

 

 

 

  


Bjurums äldsta skola (foto taget 1898).

Så här ser Bjurums skola nu. 
         Länkar till andra hemsidor
  Broddetorp
  Eggby Istrum Öglunda Hembygdsförening
  Ekornavallens vänner
  Falbygdens Mat & Kultur
  Falbygdens Släktforskarförening
  Gudhem
  Gudhembygdens Hembygdsförening på Facebook
  Gudhems hjärta
  Gudhems idrottsförening
  Jettene Östra Tunhem Ugglum fiber och Vattenförening
  Knäck & Bräck
  Kullagården Svets & Smide
  Kulturvägen
  Stora Haketorp
  Vilske-Kleva
  Västergötlands hembygdsförbund

 
Missionshuset  när fotot togs vet ej (om det är någon somhar en bättre bild tag kontakt).

Bysmedjan i Jettene by - senare  Lindgrens smedja

Restaureringen av smedjan  som startade 2005 ett av
föreningens olika projekt (mer om detta i Axet 2-2005)
Framför ingången står den siste smeden Herman Lindgren,
född 1865 och död 1928 i sviterna efter en olycka med sin bil

1925

Missionshuset som det ser ut idag.

Herman Lindgren framför Smedjan i Jettene

Här är en fin gammal bild av smedjan i Jettene.
invendigt i Smedjan
Så här ser Smedjan i Jettene ut idag.